Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
 1. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 2. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 3. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 4. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 5. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 6. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 7. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 8. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 9. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 10. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 11. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 12. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 13. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00
 14. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 25,00 / 50,00
 15. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 25,00 / 50,00
 16. E134 Buskerud
  Vegutbygging pågår
  Norway
 17. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 18. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 19. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 37 / 61
 20. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 18 / 30
 21. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 18 / 30
 22. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Takst (lett/tung): 34,00 / 68,00
  Norway
 23. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00
 24. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 12,00 / 24,00
 25. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5,00 / 10,00
 26. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00
 27. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Fokserød N
  Takst (lett/tung): 6,00 / 12,00
 28. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 7,00 / 14,00
 29. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 23 / 37
 30. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 18 / 29
 31. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 27 / 45
 32. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 24 / 39
 33. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 25 / 41
 34. E6 Gardermoen – Moelv
  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 23 / 37
 35. E6 Oppland
  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00
 36. E6 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Takst (lett/tung): 16,50 / 33,00
 37. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 36 / 72
  Norway
 38. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 24 / 48
  Norway
 39. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 33 / 66
  Norway
 40. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 16 / 32
  Norway
 41. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 312 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 18 / 36
  Norway
 42. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 312 Moastugu
  Takst (lett/tung): 12 / 24
  Norway
 43. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Takst (lett/tung): 34,00 / 68,00
 44. Fv34 Oppland
  Bomstasjon: Grime
  Takst (lett/tung): 27,00 / 54,00
 45. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00
 46. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00
 47. Hallingporten
  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 70,00 / 175,00
  Norway
 48. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 44 Kåsen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 49. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 510 Sele
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 50. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 44 Øksnevad
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 51. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 505 Orstad
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 52. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: E39 Bråstein
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 53. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 509 Soma
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 54. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 327 Årsvoll
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 55. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 433 Bærheim
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 56. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: E39 Motorveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 57. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 44 Forusveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 58. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 314 Gamleveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 59. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 510 Nesbuveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 60. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 382 Grannes
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 61. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 509 Hafrsfjord
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 62. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Rv. 409 Kvernevikveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 63. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: E39 Tastatorget
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 64. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv.413 Finnestadgeilen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 65. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Svanholmen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 66. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 443 Forusbeen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 67. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Åsenveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 68. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Travbaneveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 69. Nord-Jæren Bompengeselskap
  Bomstasjon: Solasplitten
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00
 70. Oslofjordtunnelen
  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august kl. 07:00
 71. Rv23 Dagslett-Linnes
  Vegutbygging pågår
  Norway
 72. Rv36 Telemark
  Vegutbygging pågår
  Norway
 73. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Rv. 4 Dynna
  Takst (lett/tung): 48 / 79
 74. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 16 Dynna
  Takst (lett/tung): 48 / 79
 75. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Auli
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 76. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Kjelle
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 77. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Gressbanen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 78. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Slagendalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 79. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Kanalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 80. Tønsberg Hovedvegfinans
  Bomstasjon: Presterød
  Innkreving avsluttet 20. november 2016
 81. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00
 82. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00
 83. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Takst (lett/tung): 16,00 / 32,00
 84. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00
 85. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Takst (lett/tung): 16,00 / 32,00
 86. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Dalen
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00
 87. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00
 88. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00
 89. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.