Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Om E16 Oppland 

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn er på om lag 10,2 km og omfatter blant annet den 665 meter lange Bergsundtunnelen. Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen. Den nye vegen følger i hovedsak gammel trasé. Unntakene er ved Briskebyen hvor ny veg legges utenfor grenda, og ved Bergsund hvor vegen legges i tunnel forbi et rasfarlig område.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert