Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om E16 Oppland 

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Fønhus-Bagn og Bagn-Bjørgo. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektene

E16 Fønhus-Bagn
Utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bagn er på om lag 10,2 km og omfatter blant annet den 665 meter lange Bergsundtunnelen. Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen. Den nye vegen følger i hovedsak gammel trasé. Unntakene er ved Briskebyen hvor ny veg legges utenfor grenda, og ved Bergsund hvor vegen legges i tunnel forbi et rasfarlig område.

E16 Bagn-Bjørgo
Utbyggingen av E16 mellom Bagn og Bjørgo er på om lag 11,1 km og omfatter blant annet den 4,3 km lange Bangskleivtunnelen og fire broer. Vegen utvides til 8,5 meter og følger i stor grad dagens trasé fra Klosbøle til Bjørgo.

Mer informasjon om prosjektene finnes på Statens vegvesen sine prosjektsider.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn og Bagn-Bjørgo. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert